Afgelopen maandag deelde ik een biertje met Karel Westbroek, de huidige voorzitter van de ‘Bond voor het Vloeken ®’. Hij heeft in zijn eigen woorden ‘heerlijk gekankerd op deze prachtige maatschappij’. Het was een vreemd gesprek dat op vele fronten inging tegen veel van mijn bestaande overtuigingen, maar tussen al zijn onnodige provocaties door had ik soms het idee dat hij echt goede punten aanstipte.

Voor degene die jullie nog niet kennen, wat is precies de ‘Bond voor het Vloeken’?

De Bond voor het Vloeken ® is een stichting die pleit voor een divers taalgebruik. In 1861 zijn wij oorspronkelijk opgericht met als doelstelling God, het meest befaamde sprookje van die tijd, flink belachelijk te maken. Inmiddels hebben wij deze missie breder getrokken – God is immers dood. Wat wij proberen te laten zien is dat er in een democratische samenleving ruimte moet zijn voor negativiteit, anders slaat het om in een totalitair bestaan.

Dat klinkt allemaal wel heel deftig, wat bedoel je precies met ‘ruimte voor negativiteit’?

Neem bijvoorbeeld de koning. Het is verboden om hem een ‘teringleijer’ te noemen, dat zou namelijk majesteitsschennis zijn. Dus ik noem hem dan ook geen ‘teringleijer’. Anders ga ik met een beetje pech vijf jaar de cel in. Belachelijk. Dit is een rechtstreekse beperking op de vrijheid van meningsuiting en een absoluut belachelijke wet die nog stamt uit het Romeinse recht. Nou vind ik niet dat iedereen per se de hele dag de koning moet uitschelden, ook al is Prins Pils natuurlijk wel een mietje eerste klas, maar er moet wel de mogelijkheid zijn om ‘fuck de koning’ te roepen zonder meteen te worden opgepakt. Het moet mogelijk zijn om negatief te zijn. Deze ruimte voor negativiteit missen wij steeds meer in deze samenleving.

Goed, we kunnen zeggen dat die wet achterlijk is en moet worden afgeschaft. Zelf ben ik vanuit een niet-economisch perspectief ook niet zo fan van die familie. Maar dat is een randvoorbeeld, niet heel belangrijk voor de maatschappij. Waar bespeuren jullie het gebrek voor negativiteit nog meer?

Echt overal, we zijn zo verdomde politiek correct geworden. Iedereen is bang om op de teen van een moslim of de lip van afrikaan te stappen. Neem racisme bijvoorbeeld: vroeger een serieus probleem. Negers verkochten negers aan blanken en werden zevenderangs burgers, zelfs honden hadden in die tijd nog meer rechten. Maar dat is grotendeels voorbij!

Nu kan je niets meer zeggen waar het woord zwart in komt, of je hebt een Klagert van der G. die je voor het gerecht sjouwt.

Een stelletje jankerds, dat zijn ze, die zelf zichzelf constant typeren door te verwijzen naar hun huidskleur, in plaats van zichzelf louter als mens te beschouwen. Juist het vroegere probleem, het onderscheiden van mensen op basis van hun huidskleur (wat natuurlijk lariekoek is) houden deze zeurpieten in stand door constant het labeltje racisme overal op te plakken.

Een ander voorbeeld: het woord homo, een prachtige aanduiding voor een man die anti-stereotypisch gedrag vertoont. God, als ik dat nu zeg word ik meteen door twee wijven met kort haar en teveel okselhaar op mijn gedrag gewezen. Alles moet altijd maar aan bepaalde – deels willekeurige – normen voldoen. Al dit fatsoensgelul beperkt de mogelijkheid om kritiek te leveren, om tegen bestaande waarden in te gaan. En is dat niet de basis van een succesvolle democratie?

Om even de advocaat van de God te spelen hier, is het niet perfect mogelijk om de discussie op gang te houden zonder te schelden en vloeken? Ben je nu je niet ontzettend aan het aanstellen?

Het steeds dwingender wordende verbod op onfatsoenlijk taalgebruik dwingt ons om ons eerst in te voegen in het taalgebruik van ‘de fatsoenlijke nederlander’ en dan het debat aan te gaan. En dan zou het vreemd zijn dat wij die discussie niet kunnen winnen. Goh, logisch. Wij praten immers al in zijn taal en hebben bij voorbaat in het gesprek al een achterstand. Je moet tegenwoordig zo op je taalgebruik letten dat het verstandiger wordt om je mond dicht kan houden. Want stel je voor: je kwetst iemand. Oh, nee, vreselijk!!

Het pleidooi voor de fatsoenlijke taal maakt ons monddood.

Gisteren nog trok een kaasmerk een campagne terug waarmee je een ‘Black Bastard BBQ’ kon winnen, ze boden hun excuses aan en beloofden voortaan beter op te letten. Wat een motherfucking bullshit. Ik word helemaal strontziek van al dit politiek correcte gejank. Flikker toch eens op. We kunnen steeds minder, minder, minder, zeggen. Het is tijd voor een ommekeer. Het is tijd om weer eens ouderwets te provoceren.

Kan er bij jullie wel alles gezegd worden dan? In 2008 is ‘de bond voor de vreemde scheldwoorden’ na een hoop kabaal van jullie afgesplitst. Blijkbaar zeiden zij dingen die bij jullie niet gezegd konden worden.

Nee, nee, dat is wat anders. Vanaf 2002 hadden wij een subcommissie genaamd ‘vreemde scheldwoorden’. Deze hadden een halfjaarlijkse brainstormsessie waarin ze probeerden nieuwe manieren van democratische uitingen te formuleren. Dit verliep vrij goed tot 2006 waarna ze onder druk van de moslimgemeenschap weigerden nieuwe manieren te bedenken om de kinderliefhebber M. op ludieke wijzen tentoon te stellen. Vanaf dat moment deed de subcommissie ‘vreemde scheldwoorden’ niets meer met het onderwerp geloof. De leden van de subcommissie waren gezwicht voor de druk, begrijpelijk, maar jammer. Alleen durfden ze de ware aard van hun switch niet toe te geven en hielden ze het op ‘een nieuw inzicht’. Dit leverde een behoorlijk stevige woordenwisseling op, wat heel fijn en opluchtend was, maar we zagen geen toekomstperspectief om nog samen door te gaan. En zo scheidde uiteindelijk in 2008 ‘de vreemde scheldwoorden’ van onze organisatie.

No hard feelings dus?

Nee hoor, nooit. Ik ben mister relax himself. Rancune doe ik niet aan.

Als je de lezer van dit interview nog één les mag meegeven, wat zou dit dan zijn?

Sapere blasphemare: Durf godverdomme eens te vloeken. Laat je niet beperken door huidige instituties, het zijn altijd de huidige machthebbers die bepalen wat wel en niet fatsoenlijk is. Laat je niet zomaar disciplineren en in het verdomhoekje plaatsen. Durf het taalgebruik van de overheersers te bekritiseren. Scheld ze uit voor de klootzakken die het zijn. Wees een vrij volmondig burger en respecteer de plicht die je hebt om kapot te maken wat kapot moet. Schiet met kanonskogels op bestaande overtuigingen, en zie of ze stand houden of langzaam leeg bloeden. Dat is wat het is om ja te zeggen tegen de democratie. En niet om maar volmondig ja te knikken en braaf fatsoenlijk te zijn en maar de hele tijd oppassen dat je niemand beledigd. Dat is gedrag uit de tijd van de middeleeuwen, toen de koning nog een rechtsreeks lijntje had naar God. Die bullshit hebben we inmiddels al afgeschaft, nu de rest van de onzin nog.

PS: Fuck de koning.

boeken bestellen = steunen

Iedere maand steek ik tientallen uren en euro's in De idioot.

Steun dit project en bestel je boeken bij Athenaeum Boekhandel. Kost je niks extra's, levert mij een beetje op. Voor een kop koffie, een boek. Meer over deze samenwerking lees je hier.

maandelijkse nieuwsbrief

Ontvang elke maand interessante inzichten uit het verre verleden en opmerkelijke ideeën uit het heden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.